Друк

Книжкові видання

Літературний рух на Закарпатті середини ХІХ століття

(наукове дослідження), Пряшів, 1961, 272 с.

Зміст книги:

І. Становище у дослідженні літературного руху Закарпаття ХІХ століття, с. 5-38.

ІІ. Боротьба в питаннях розвитку культури та літератури Закарпаття кінця 40-х – початку 50-х років ХІХ ст., ст.. 39-128.

А. Боротьба в питаннях розвитку культури Закарпаття кінця 40-х – початку 50-х років ХІХ ст., ст.. 39-78.

Б. Боротьба в питаннях розвитку літератури Закарпаття кінця 40-х – початку 50-х років ХІХ ст., ст.. 79-129.

В. Значення культурно-освітньої діяльності О. В. Духновича кінця 40-х – початку 50-х років ХІХ ст. Для розвитку культури і літератури Закарпаття, ст. 130-154.

ІІІ. Шляхи розвитку художньої літератури Закарпаття кінця 40-х – початку 50-х років ХІХ ст., ст.. 155-236.

Примітки, ст.. 237-260.

Список використаної літератури, ст., ст.. 261-271.

Виправлене та доповнене перевидання – в кн..:

З історії української літератури.., Пряшів, 1998., С. 277.

Чому, коли і як?

Відповіді на основні питання з життя українців Чехословаччини
(у співавторстві А. Ковач, М. Штець)
Пряшів, видання Культурного союзу українських трудящих, 1967, 82 с.
Друге видання – ІНТЕЛ Київ, 1992, 83 с.
Третє видання – Мистецька,лінія, ужгород, 2008

Зміст книги:

Вступ, ст.. 3-4.

1. Що за книгу даємо вам у руки?

Даємо вам у руки книгу, яка найпростішою формою – формою запитань і відповідей – пояснює... ті найважливіші і найактуальніші питання минулого і сучасного життя Українців Чехословаччини... і на які не знаходить належних відповідей.... Таким чином ця невеличка книжечка відповідає на багато різноманітних запитань, відповіді на які потрібно було б глядати в десятках різних книг.

 

Слідує: Історія, ст.. 5-36, 29 запитань, Культура, ст.. 37-54, 18 запитань, Мова, ст.. 55-78, 24 запитань, Замість висновків, ст.. 79-82, 3 запитання.

Запитання 75: Які завдання стоять перед нами в справі дальшого розвитку культурно-національного життя українців ЧССР?

1. Усвідомивши собі сучасний стан – що вже зроблено і які є найважливіші перешкоди на шляху до повного національного усвідомлення всього українського населення Чехословаччини – необхідно проводити широку і різноманітну політико-виховну і культурно-освітню роботу серед усіх груп населення (особливо серед молоді, молодших селян та робітників та серед інтелігенції), щоб у близькому часі кожен українець нашої країни мав практичну можливість переконатись у своїй національній приналежності, зрозуміти її і скористатись нею, тобто стати свідомим українцем.

2 ...

3. Підготувати оптимальні концепції культурно-освітніх установ, які обслуговують українців ЧССР, щоб якомога краще реалізувати попереднє завдання, так і для того, щоб успішно здійснити продумані... прояви місцевого українського життя, щоб в ньому не розпорошувати сили на все, а розумно спрямовуватись на основне, вирішальне.

4. Одночасно з тим продумати і зорганізувати систему українського шкільництва, як одного з найосновніших чинників планомірного розвитку всіх проявів українського життя в ЧССР, а також систему науково-дослідної роботи основних ділянок українського життя... (історії, мови, літератури, шкільництва), яка б науково вивчала дотеперішню історію, а також розробляла основні питання сучасного й перспективного українського життя. Треба бо мати на увазі, що без рідної історії та без рідної школи народ не має перспективи...

5. ... З життям українців Чехословаччини – нашими проблемами, формами нашого культурно-національного життя, нашими досягненнями та правами й обов’язками необхідно познайомити все населення країни, – бо ми є повноправними і рівноправними громадянами єдиної соціалістичної батьківщини.

А матері твоїй завиджу


 (збірка прозових торів), Пряшів, 1991, 254 с.

 

У книгу увійшли кращі та більші за розміром оповідання чи й повісті, такі, як: „Живе собі баба”, „Перемога”, „Сценарій”, „Паскуда, або скандал діда Марусина”, „Шкартація”, „А матері твоїй завиджу”. Переважна більшість творів присвячена долі жінки-матері, інші – критично реагують на суспільні проблеми недалекого минулого.

 

Рецензії: Тетяна Кобаль. „Необмежене поле роздумів”. („Дукля”, 1995, ч. 1, с.58-61.). Левко Різник. Проза моралі, („Дукля”, 2007, ч. 5, с. ) Обидві теж у книзі: „Юрій Бача, Вибрані твори”, Ужгород, „Мистецька лінія”, 2008, с. 565-579.

 

 Олекса – роман в новелах

Київ, ІНТЕЛ, 1993, 145 с.

Слово до читача

Кажуть, же то роман про Духновича.

Дійсно, майже всі проблеми твору освітлюються на матеріалі життєпису того видатного діяча минулого століття.

Однак таке тлумачення твору було б занадто вузьким.

 

У книзі йдеться про актуальні проблеми саме тих днів, коли вона виникала, коли неможна було її не писати. То лише тему було обрано ніби історичну; інакше бо зовсім неможливо було сказати бодай словко правди про сучасних владик Дураковських, Надутовських, Празноглавських чи й прямо Ословичів.

Та й таке розуміння роману могло б бути завузьким.

Я в ньому не обмежувався ні часом, ні простором і заклав у нього думки, які, на жаль, ще довго й довго можуть бути актуальними.

Отже, я розумію свій роман про Олексу як художній твір про минулі, сучасні та прийдешні проблеми нашого народу.

А як зрозумієш його ти, шановний читачу, це вже і від тебе залежить.

Бажаю собі і тобі взаємного порозуміння.

1992 р. Юрій Бача

 

Слово про роман сказано у післямові Юрія Ярмиша, заслуженого працівника культури України, кандидата філологічний наук, коротко у „Слові на дорогу” Д-ра Володимира Любимова у книзі „Юрій Бача, Вибрані твори”, Ужгород, 2006.

Листи самому собі – документарна та інша проза


 

Пряшів, 1997, 326 с.

 

 

 

Книга складається з двох частин: „Листи самому собі” – які автор писав лише самому собі від 1973 року десь до половини 90-х років. Ці листи – ніби щоденники автора, (хоч писалася з великими проміжками часу) – занотовували його проблеми, думки, погляди на діяння довкола нього, його родини та близької але й далекої околиці і то в часі, коли його було позбавлено елементарних можливостей виступати прилюдно, захищатися чи бодай виправдатися перед громадськістю чи перед „партією та урядом”.

 

У другій частині книги, яку названо „Мої українські літа” поміщено дев’ять його коротких прозових творів та його репортажі з перебування в Україні після 1990 року.

 

Початок першого репортажу:

 

 

 

1. БОРИТЕСЯ – ПОБОРЕТЕ!

 

Україно, – ти для мене диво!

 

Україно, – ти моя молитва?

 

Василь Симоненко

 

 

 

Літо 1990 року нагородило мене за два попередні десяти річчя, коли я не мав змоги сказати слово, зробити крок чи висловити думку, і водило мене од міста до міста, од країни до країни, – од участі на міжнародних наукових конференціях у Львові та в Урбана-Шампейн до участі в роботі 1-го Конгресу Міжнародної асоціації україністів та 1-го Міжнародного фестивалю української поезії „”Золотий гомін” у Києві та Львові, – де всюди можна було зустріти спеціалістів найвищого рангу і де були значні можливості і самому докинути слівце до тих незліченних гарячих дискусій, обговорень, полемік, які на таких „імпрезах” не мають кінця-краю, і повчитися від інших – розумніших, досвідченіших та запальні шах навіть мужів науки, політики чи інших ділянок нашого українського життя.

 

І я максимально користав з тих можливостей, – встиг я, нехай не офіційно, почути й побачити дещо навіть з Міжнародного симпозіуму про голодомор на Україні, – і з тим, що я чув і видів, і спостерігав, і сприймав, і чого не розумів, і чим я обурювався, я хотів би поділитися, бодай частково, з тобою, шановний читачу...

 

 

 

В книзі поміщено біографічну довідку про автора та понад десяток фотографій.

 

З історії української літератури Закарпаття та Чехословаччини

(наукове дослідження про „Літературний рух на Закарпатті середини ХІХ
століття” та „Умови розвитку української літератури в Чехословаччині після
1945 року”, Пряшів, 1998, 277 с.

 

Книга складається з двох частин.

В першій передруковано скорочену та відредаговану працю „Літературний рух на Закарпатті середини ХІХ століття (диви вище під ч. 1), видану в Пряшеві у 1961 році. (С. 1 – 156)

Другу частину творить праця „Умови розвитку української літератури в Чехословаччині після 1945 року”, яка вивчає „Передумови розвитку...”, „Негативні...” та „Позитивні передумови розвитку...”, Традиції та передумови...”, „Розвиток літературної критика та публіцистики” та подає першу схему „Періодизації культурно-національного життя” та „Періодизацію літературного процесу” зазначеного періоду в зазначеній літературі. (С. 157-261)

(Ця частина книги друкувалася теж як навчальний матеріал для студентів-україністів та, частково, також в іншій подобі в різних виданнях. Цю працю проаналізував академік НАН України Миколи Ільницький в статті : „Книжка, писана 18 років, Львів, „Дзвін”, 1991, с. 139-141.)

 

В книзі надруковано резюме словацькою мовою та солідну аналітичну роботу академіка НАН України Олексу Мишанича на тему: „Юрій Бача – дослідник джерел та умов”. (С. 266-276.)

 На правах рукопису

 

збірка віршів, Париж-Львів-Цвікав, 2002, 110 с.

Книжку, подану як рукопис, керівництво Міжнародної Літературної премії імені Богдана-Нестора Лепкого, визнало гідною названої премії другого ступеня і, згідно умов конкурсу, видало її окремою книжкою.

 

Початок книги:

 

„Шановний читачу,

роками я твердив, – і був переконаний в тому, – що не збираюся друкувати свої поетичні спроби окремою книжкою.

Я відчував, що мої прозові твори можна виносити на люди, і сподівався, що вони не займуть тут останнє місце. Проте про свої поетичні спроби я не був подібної думки, і тому, будучи вимогливим до літератури та до себе, я й справді не думав друкувати їх окремим криженям.

Такої думки про свої поетичні спроби я й сьогодні. Проте – з інших міркувань – мені здається, що окремі з тих спроб можна все-таки пустити між людей... як документ часу – чи то для того, щоб не пропало написане й вистраждане, чи, може, для того, щоб видно було, чим я жив і як я прагнув стати людиною.

Отже, шановний читачу, – читай, суди і міркуй!

22 листопада 1998 року”

 

– ... а за тим вступним словом слідує десь 60 віршів (чи поетичних спроб) та драматична поема (або лібрето до опери) „Князь Лаборець”.

За всім тим – заключне слово – професора Андрія Червеняка: „Нелегка доля людини”.

Добрий день, Україно! – вибрані статті про Україну

Пряшів, 2002, 98 с.

„Добрий день, Україно! – вибрані статті про Україну професора університету Юрія Бачі, літературознавця, публіцисту та культурного діяча українців Чехословаччини – це результат його ціложиттєвого зацікавлення українськими справами та доказ його позиції в боротьбі за демократичну Україну. Ці матеріали друкувалися переважно в місцевій пресі українців Чехословаччини... від початку 60-х років ХХ-го століття і лише незначною кількістю – легально і нелегально – потрапляли на Україну та до українського читача в діаспорі. Тому автор, з нагоди свого 70-річчя та виходу на пенсію, вирішив видати кращі зі своїх статей про українські справи окремим виданням як подарунок своїм українським друзям та однодумцям та всім іншим українцям, які повинні довести справу створення вільної і незалежної демократичної України – держави українського народу та проживаючих в ній громадян понад сотні національних меншин – до реального існування.

Матеріали видання доступні розумінню кожного, кому болять українські проблеми і своєю діяльністю хоче сприяти їх розв’язанню.” (Анонс, с.4)

 

Далі слідує стаття автора: „Погляд на життя з його кінця (замість вступного слова), понад десяток фотографій з коментарями, 12 матеріалів про Україну (з фотокопіями окремих з них, включно з тими, за які його найбільше карали), ”Не поминайте лихом (на закінчення)” та „Примітки та пояснення”.

Вибрані твори

(художня творчість), Ужгород, „Мистецька лінія”, 2006, 550 с.

Зміст:

Живе собі баба

Нескорена

Перемога

Сценарій

Паскуда, або скандал діда Марусина

Шкартація

А твоїй матері завиджу, або Черчача Студенка

... І я міг би писати

Плями. Оповідання з коментарями

На трибуну

Навіки

Навіщо той поцілунок?

Сповідь під час прем’єри

А ми тут дійсно ні при чому?

...Як перший сніг

Покладідь за мене квітку

Бузи дубом!(Олекса)

Я той, хто не перемагав – поезії

Примітки

Слово про автора

Родовід Андрія Бачі з Кечковець

Пряшів; 2006, 77 с.

З нагоди 100-річчя від дня народження свого батька брати Юрій та Іван Бача видали книжку, яка містить родовід роду від середини ХІХ століття, понад 150 фотографій сучасних членів цього роду, зразки рукопису діда й батька, тексти заклинань та інші історичні записи батька, листи батька та мами, списки селян села Кечківці від 1843 та 1870 років, та інші історичні, документальні та сімейні фото та документи.

Сам родовід родини подано двома способами – за математичним та розгалуженим принципом. Досить детально подано матеріали також про ту частину роду, яку біда вигнала в Америку і яка нині там нараховує кілька сот членів.

Книга містить резюме словацькою та англійською мовою.

Як про рідкісну книгу писала навіть словацька преса та говорило словацьке радіо.

Вибрані твори

(Публіцистика. Літературознавство),
Ужгород, „Мистецька лінія”, 2008, 592 с.

Зміст книги:

Слово автора... не на захист, а на пояснення

Слово на дорогу” д-р Володимир Любимов

Я прагну найбільшого: стати людиною

ПУБЛІЦИСТИКА:

Притча про гілку

Здрастуй, Україно

Два перші кроки

Немає другого Дніпра!

Пряшів притягаючий та лякаючий

Не спроневірився та не спроневірюся

До 50-ї річниці Жовтня

Моє розуміння справи

Листи самому собі

Мої українські літа

Роздуми про народну культуру карпатських українців

Становище русинів-українців Словаччини на дорозі до катастрофи

На границі двох світів, на границі життя і смерті

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Передумови входження української літератури в європейський та світовий контекст

Стан та перспективи української мови в країнах проживання українського населення

До питання ″мови″ Олександра Духновича

Функції художньої літератури бездержавних народів та національних меншин

Умови розвитку української літератури в Чехословаччині після 1945 року

Умови позитивного розвитку національних меншин у Словацькій Республіці

Що собою являє ″Русиньский словник?″

Псевдоісторія на бізнесовій основі

Можливості необмежено обмежені, але...

Сучасний стан церковно-релігійного життя української національної меншини в Словаччині

Українська інтелігенція Словаччини

 

ПРО АВТОРА

Людвик Шолтес, Феномен Юрія Бачі

Олекса Мишанич, Юрій Бача – діслідник джерел та умов

Тетяна Кобаль, Необмежене поле роздумів

Левко Різник, Проза моралі

Примітки та пояснення

Хотоархів

А що попереду? – A čo je pred nami?

 

Вже давніше я здав на ″виробництво″ третю книгу моїх Вибраних творів...

Якщо вдасться роздобути гроші на її видання, то саме вона, оця остання, підсумкова книга, мала б стати тою ″най...″ книгою, яка завершить мою життєву дорогу  – а що важливіше – кине додатково та ретроспективно бодай ″трохи″, а  може й ″багато″ – іншого світла на ″деякі″, а може й ″усі″ мої дотеперішні роки життя та ″творчі надбання″. Може саме нею я зможу хоч трохи стати  Юрком Бачовим з нікому не відомих Кечковець, як я обіцяв, коли в анотації своєї веб-сторінки писав та обіцяв  не оглядатися на різних цензорів-рецензорів, а стати собою.

Судіть самі хоча б за назвами творів в планованій Книзі третій:

″То не я відкрив Америку!″ – великий (хоч і скорочений) репортаж про моє перебування в Америці у 1969 році, або – ще краще – ″Як я доносив – так-так! – доносив... навіть сам на себе″ чи ″Резюме″ мого життя, як заключна частина моєї уявної Автомонографії, чи, наприклад, короткий лист Президентові України Віктору Ющенкові про те, що українці стають народом лауреатів та героїв, проте, на жаль, не стають народом переможців... – і таке інше, не кажучи вже про те, що там будуть і такі ″твори″, які мені відмовилися друкувати в демократичній Словаччині; буде там детальний звіт про п’ятирічну аферу з моєю професурою, фотографії з мого життя, (отже й зі зустрічей з Вами) і так далі і тому подібно.

На думку тих двох людей, які вже познайомились бодай з частиною творів Книги третьої, ця книжка стане такою невеличкою бомбою для багатьох...

Тому моліться, щоб українська Україна виділила трохи грошей, щоб та книжка побачила світло світу!

Тож – до зустрічі з книгою: ″Юрій Бача, Вибрані твори. Книга третя.″ (Ужгород, ″Мистецька лінія, 20?? рік, не менше 500 сторінок!)